คณะผู้บริหาร

นายอภิวรุณ โสมมา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา