สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
 

 
ปรัชญาโรงเรียน
ปัญญา โลกสมิ ปชฺโชโต
 
คำขวัญ
สถาบันงามตา  กีฬาเด่น เน้นการศึกษา นำพาคุณธรรม

สีประจำโรงเรียน
เขียว – ขาว – แดง