รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบกวิทยาคม
127 หมู่ที่ 1   ตำบลบก  อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 33250
เบอร์แฟกส์ -


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :